У.БАЯРБАТ ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

⛳ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИДИЙН АНХААРАЛД⛳

Хялар заслын У.Баярбат эмчийн үзлэгийн цагийн хуваарь