ХАРАА ЗАСЛЫН ЛАЗЕР МЭС ЗАСЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ЦАГ ӨГДӨГ БОЛЛОО

⏰ LAZIK МЭС ЗАСЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ⏰

.........................ЦАГ ӨГДӨГ БОЛЛОО........................