3НАСТАЙ ХҮҮХДЭД БОЛРЫН МЭС ЗАСАЛ АМЖИЛТТАЙ ХИЙЛЭЭ

Манай эмнэлэг төрөлхийн болрын цайлттай 3 настай хүүхдэд ерөнхий унтуулгатайгаар 2 нүдний болрын мэс засал амжилттай хийлээ