БИД ЧАНАРТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХЭЭР ЗОРЬЖ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

"Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй, байдал" ОУ-ын сургалтанд Солонго эмнэлэг хамрагдаж Олон улсын магадлан итгэмжлэл гэж юу болох, түүнийг МУ-ийн стандарттай уялдуулж хэрхэн хэрэгжүүлж буйг практик дээр танилцуулж Мөн олон олон эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын албаны дарга, менежер, халдвар судлаач, эмч, мэргэжилтнүүдийн туршлага, мэдлэг мэдээллээ солилцсон их өгөөжтэй сургалт байлаа Бид үйлчлүүлэгчдэдээ чанартай тусламж үйлчилгээг хүлээгдэлгүй үзүүлэхээр зорьж ажиллаж байна