СУРАГЧДЫН АМРАЛТААРАА ХӨӨРХӨН НҮДЭЭ ҮЗҮҮЛЭЭРЭЙ

ЭМД-аар хүүхдийн нүдний үзлэг оношилгоо
ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
Хүүхдийн хараа муудахад ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг вэ?
Хараа муутай хүүхдүүд удамшлын шалтгаанаар мөн дутуу болон жин багатай төрөх, бага насанд амьдралын буруу дадал хэвшил, дэлгэцийн хэрэглээнээс хамааралтай хараа муудаж болдог.
Хүүхдийн хараа 5-6 нас хүртэл хөгжиж байдаг бөгөөд энэ хооронд хүүхэд хараа муутай эсэхийг эмчид хянуулж, шалгуулах шаардлагатай иймд нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг оношилгоонд бяцхан үрсээ хамруулаарай