БАГЦ ШИНЖИЛГЭЭ 50% ХЯМДАРЛАА

Глауком нь (нүдний даралт) Монгол Улсын 50-с дээш насны иргэдийн сохролын тэргүүлэх шалтгаан болдог бөгөөд нэгэнт хараа алдсан бол эргэн сэргэдэггүй, ямар нэгэн зовиур илрэхгүйгээр ихэвчлэн өвчний эцсийн шатанд оношлогддог ноцтой эмгэг юм. Глаукомыг эрт оношлож чадвал эмийн болон мэс заслын аргаар сохролоос бүрэн сэргийлэх боломжтой.

Солонго эмнэлэг 4-р сарыг дуустал 50-с дээш насны хүмүүст дараах багц шинжилгээг
 50% хямдралтай 40000 ₮ хийж байна.

     БАГЦ  ШИНЖИЛГЭЭНД:

 OCT (Харааны мэдрэл, шар толбыг үнэлэх нүдний компьютерийн шинжилгээ)

 Humpry (Харааны талбайн шинжилгээ)

 CCT (Эвэрлэгийн зузааныг хэмжих шинжилгээ)

Үзлэгийн төлбөр тусдаа төлбөртэй