НАМАР БАГЦЫН УРАМШУУЛАЛ

Манай эмнэлэгийн зүгээс ээлжит урамшлууллаа зарлаж байна. Гэр бүлийн багц төв болон салбар эмнэлэгт хамаарна. Урьдчилсан сэргийлэх багц зөвхөн төв эмнэлэгт хамаарна. #хөөрхөннүдээхайрлая